Vrhunski švajcarski Compex aparati u Srbiji

Vodeća svetska tehnologija mišićne elektrostimulacije COMPEX je sa Fiziotimom dobila zaista posebno
mesto u Srbiji u sportu i zdravstvu u poslednjih deset godina. Efikasniji trening, brza mišićna
regeneracija, ciljana obuka željene grupe mišića, izgradnja i oblikovanje mišića, najbrža sportska i
medicinska rehabilitacija, zamena izgubljenih treninga, sprečavanje atrofije zbog povrede; to je:
COMPEX!

Ne samo vrhunski srpski sportisti već i mnogi drugi, rekreativci, vodeće sportske i zdravstvene ustanove,
ogromna količina fizički aktivnih ljudi u poslednjih nekoliko godina ostvaruje ogromnu korist upotrebom
Compex mišićnih stimulatora.

Na našim stručnim seminarima, mnogi od njih stiču znanja za dobru specifičnu upotrebu spektra
ugrađenih programa za trening, oporavak, masažu, tretmane bola, pripremu za takmičarske napore i dr.

Elektrostimulatori COMPEX mogu se koristiti za:

Sport i wellness
Sportski trening i rehabilitaciju
Medicina – zaštitu, unapređenje i regeneraciju

SP 8.0 WOD
SP 4.0
Compex SP 4.0
Compex SP 2.0
Compex Fit 3.0