Princip elektrostimulacije se sastoji od stimulacije vlakana  živaca pomoću električnih impulsa koji se prenose preko elektroda. Kod električnog impulsa proizvedenih od Compex stimulatora radi se o impulsima visokog kvaliteta koji nude sigurnost, konfort, delotvornost i dopušta stimulaciju raznih tipova živaca. 

  • Motorički živci, da bi nametnuli rad mišića čiji kvalitet zavisi od korišćenja stimulacijskih parametara, govori se o električnoj mišićnoj stimulaciji (EMS).
  • Određeni tipovi određenih senzibilnih živčanih vlakana za dostizanje delovanja ublažavanja bola.
  • Motorički živci, da bi nametnuli rad mišića čiji kvalitet zavisi od korišćenja stimulacijskih parametara, govori se o električnoj mišićnoj stimulaciji (EMS).
  • Određeni tipovi određenih senzibilnih živčanih vlakana za dostizanje delovanja ublažavanja bola.

STIMULACIJA MOTORIČKIH ŽIVACA (EMS)

Kod aktivnog treninga dolazi uputstvo za mišićni rad iz mozga, koji naredbu u obliku električnog signala šalje na vlakna živca.  Ovaj signal se predaje dalje na živčana vlakna  koja se skupa zgrče. Princip elektrostimulacije tačno odgovara procesu koji se odvija kod željene kontrakcije.

Stimulator šalje jedan električni strujni impuls na vlakna živca, koji izazove buđenje ovih vlakana. Ovo buđenje se predaje dalje na mišićna vlakna koja izvode elementarnu mehaničku reakciju (trzaj mišića). Ovo predstavlja temeljni element kontrakcije mišića. Ova reakcija mišića potpuno je identična sa radom mišića iz mozga.

Drugačije rečeno mišić ne može razlikovati naredbu stimulatora ili one iz mozga. Parametri različitih Compex programa (broj impulsa u sekundi, dužina trajanja kontrakcija, trajanje faze mirovanja, ukupno trajanje programa) dopuštaju da se mišići različitih tipova pokrenu na rad, zavisno od mišićnih vlakana.

Već prema brzini kontrakcija razlikuju se naime razni tipovi mišićnih vlakana: spora, intermedialna i ona brza vlakna. Brza vlakna će kod trkača jako preovladati, dok će maratonac imati više spora vlakna.

Poznavanje ljudske psihologije i perfektno savladavanje parametra stimulacije programa dopuštaju da se rad mišića vrlo precizno usmeri na željeni cilj (jačanje mišića, povišenje prokrvljenosti, učvršćenje).

STIMULACIJA OSETLJIVIH ŽIVACA

Za postizanje delovanja ublažavanja bola električni impulsi mogu pobuditi i senzibilna živčana vlakna. Stimulacija živčanih vlakana blokira prenos bola preko živčanog sistema. Stimulacija nekog drugog tipa senzibilnih vlakana prouzrokuje povećanje proizvodnje endorfina i time ublažava bol.

Sa programima bola elektrostimulacija opušta kako tretman lokalizovanih aktivnih ili hroničnih bolova tako i bolova u mišićima.

Programe ublažavanja bola ne primenjivati duže vreme bez saveta doktora.

KORIST OD ELEKTROSTIMULACIJE

Elektrostimulacija nudi vrlo delotvornu mogućnost mišićnog rada: svojim signiranim razvojem različitih kvaliteta mišića, bez zamora krvožilnog sastava i psihe, malim opterećenjem zglobova i tetiva. Zatim elektrostimulacija dopušta mišićima veći radni zadatak nego kod svoje voljne aktivnosti.

Da bi bilo delotvorno ovaj rad se mora sprovesti po mogućnosti uz aktiviranje velikog broja mišićnih vlakana, a sam broj vlakana zavisi od stimulacijske energije. Sam korisnik je odgovoran za ovaj aspekt simulacije. Što je viša stimulacijska energija to je veći broj mišićnih vlakana koji rade, sledi napredak.

Da bi ste iz postignutih rezultata izvukli što veću korist, Compex vam preporučuje ograničavanje elektrostimulacijskih tretmana sa: telesnim radom, zdravom i bogatom ishranom, uravnoteženim načinom života.